Tętniak aorty brzusznej

Wprowadzenie

Jest to odcinkowe poszerzenie światła tętnicy głównej powstałe w następstwie uszkodzenia jej ściany. Najczęściej dzieje się tak wskutek zmian zwyrodnieniowych, które ją osłabiają. Tętniaki zwykle wykazują tendencję wzrostową, dają dolegliwości i mogą pękać stwarzając zagrożenie dla życia Chorego. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie i odpowiednie monitorowanie ich wielkości. Występują 10-krotnie częściej u mężczyzn a częstotliwość ich rozpoznawania rośnie z wiekiem.

Przyczyny

Do najczęstszych należą długotrwale utrzymujące się nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, otyłość i obturacyjna choroba płuc. Znaczącym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu i związana z nim miażdżyca zarostowa tętnic. Nie bez znaczenia są również predyspozycje genetyczne.

Objawy

Tętniaki często powiększają się bezobjawowo i bywają rozpoznawane przypadkowo. Bóle ze strony tętniaka mogą już zwiastować jego pęknięcie. Najczęściej lokalizują się w okolicy lędźwiowej i śródbrzuszu a nasilają się przy wzroście ciśnienia. Czasem pierwszym objawem jest zasinienie palców stóp.

Diagnoza

Decydujące znaczenie ma tu ultrasonografia. Pozwala dokładnie ocenić wielkość tętniaka, co w przypadku okresowych kontroli pomaga w podjęciu decyzji o operacji. Dopiero po wstępnej kwalifikacji do leczenia inwazyjnego uzupełniamy diagnostykę o bardziej dokładne badania obrazowe jak badanie angiografii metodą tomografii komputerowej.

Leczenie

Dzięki rozwojowi technik małoinwazyjnych możemy współcześnie pomóc wielu pacjentom, których w przeszłości nie można było operować. Obciążenie poważnymi chorobami współistniejącymi stwarzało zbyt duże ryzyko otwartej operacji na aorcie brzusznej. Klasyczny zabieg chirurgiczny polega na wycięciu tętniaka i zastąpieniu go wstawką z protezy naczyniowej. Alternatywą jest leczenie wewnątrznaczyniowe polegające na wszczepieniu stent-graftu aortalno-dwubiodrowego. Taki zabieg wykonuje się często z dostępu udowego w znieczuleniu miejscowym. Jest stosunkowo mało obciążający i pozwala leczyć nawet poważnie chorych Pacjentów.